Первинна профспілкова організація

/Files/images/dlya_sayta_1_1_thumb.jpg

Все, що ми робимо -

прагнення захистити нашого члена профспілки,

підвищити статус професії педагога в суспільстві.

/Files/images/Разделитель.png

Членство в профспілці - це не просто данина традиції, а розуміння суспільної значущості його, як найважливішого соціального інституту будь-якого суспільства.
У нашому дошкільному закладі створена первинна профспілкова організація, до якої входять наразі 26 членів профспілки. Обрано голову ПК Кучму Галину Єгорівну, проводяться засідання профспілкового комітету.
У сучасних умовах профспілці вже недостатньо сумлінно і в повному обсязі виконувати свої статутні завдання. Необхідно зробити так, щоб справи і турботи профспілки стали відомі і близькі всім його членам, які повинні мати реальну можливість впливати на його роботу. Для цього важливо організувати надійні зустрічні інформаційні потоки від виборних профспілкових органів до членів профспілки і назад.
Профспілкапрацівників освіти і науки України - всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, незалежно від форм власності та видів господарювання, фізичних осіб, які займаються індивідуальною педагогічною та іншою діяльністю, осіб, які звільнилися з посад в установах і закладах освіти у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють та які визнають Статут.
Профспілка як повноважний представник осіб встановлює взаємовідносини на основі принципів соціального партнерства відповідно до законодавства з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями та їх об’єднаннями.

/Files/images/Разделитель.png

Голова профспілкового комітету -
Кучма Галина Єгорівна

Члени профспілкового комітету:
Журваель Світлана Борисівна
Брусенцова Анна Олександрівна
Білоусова Катерина Вікторівна
Валуйська Діана Олександрівна

/Files/images/Разделитель.png

Основні напрямки роботи.

1 . Приймаємо участь у розробці та погодженні локальних документів дошкільного навчального закладу, стежимо за їх виконанням, стежимо за охороною праці працівників ДНЗ.
2 . Проводимо консультації з актуальних питань на поточний момент для співробітників.
3 . Організуємо преміювання, вітання, активний відпочинок колективу дошкільного закладу.
4 . Надаємо матеріальну допомогу працівникам дошкільного закладу, які опинилися у важкій життєвій ситуації.

/Files/images/Разделитель.png

ПЛАН РОБОТИ
ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
КОМУНАЛЬНого ЗАКЛАДу "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 279 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
на 2018 рік

Зміст заходів Дата Відповідальні
1. Збори трудового колективу 1. Про хід укладання та виконання колективного договору та Комплексних заходів з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом. Профспілкові збори 1.Звіт голови профкому про роботу за звітній період. 2.Про дієвість ПК з питань контролю за виконанням адміністрацією закладу освіти трудового законодавства під час приймання, звільнення, оплати праці, надання відпусток: щорічних основних, додаткових, соціальних Січень Травень Грудень Завідувач ДНЗ Коротун О.М., голова ПК Кучма Г.Є.
2. Засідання ПК 1. Про погодження графіку основних щорічних відпусток працівників закладу. 2.Про ініціювання колективних переговорів з розробки та укладання нового колективного договору на 2017-2020 роки Січень Кучма Г.Є.
1.Про затвердження кошторису профкому на 2018 рік.
2.Про дотриманя трудового законодавства адміністрацією
Лютий Кучма Г.Є.
1.Про святкування Міжнародного жіночого дня. Березень Кучма Г.Є.
1.Про підсумки атестації педпрацівників закладу.
2.Аналіз виконання планів проходження педагогами курсів підвищення кваліфікації
Квітень Кучма Г.Є.
1.Про попередній розподіл навчального навантаження педпрацівників на 2018-2019 навчальний рік.
2.Про організацію оздоровлення та літнього відпочинку членів профспілки та їхніх дітей
Травень Кучма Г.Є.
1.Про співпрацю з завідувачем щодо створення належних і безпечних умов праці та навчання під час підготовки закладу до нового навчального року. Серпень Кучма Г.Є.
1.Про роботу щодо залучення до профспілкового членства щойно прийнятих працівників закладу.
2.Про тарифікацію педагогічних працівників на 2018/2019навчальний рік.
3.Про погодження графіків роботи 4.Про святкування Дня працівника освіти.
Вересень Кучма Г.Є.
1.Про проведення атестації педпрацівників в 2018/2019 навчальному році. 2.Про співпрацю з адміністрацією та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування по забезпеченню своєчасної виплати щорічної грошової винагороди згідно зі ст. Закону України «Про освіту»
3.Про затвердження списків дітей на новорічні подарунки. 4.Про підготовку та проведення заходів з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти
Жовтень Кучма Г.Є.
1.Про спільну роботу з адміністрацією закладу щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.
2.Про звірку профспілкового членства, перевірку ведення профспілкового обліку та ділової документації профкому.
Листопад Кучма Г.Є.
1.Про підготовку статистичного звіту за рік.
2.Про облік надання матеріальної допомоги членам профспілки.
3.Про затвердження плану роботи ПК на 2019р
4.Про підготовку та затвердження номенклатури справ первинної профспілкової організації
5.Про організацію та проведення Новорічних і Різдвяних свят, забезпечення дітей членів профспілки новорічними подарунками.
Грудень Кучма Г.Є.
3. Спільна робота з адміністрацією закладу:
1.Брати участь у нарадах при завідувачеів, на яких вирішуються питання організації роботи закладу.
2.Брати участь у роботі комісій закладу, до яких згідно з законодавством делегуються представники виборних профспілкових органів
Постійно Завідувач ДНЗ Коротун О.М. Кучма Г.Є.
4. Загальні заходи 1.Брати участь в організації традиційних та професійних свят. 2.Своєчасно подавати до районного комітету профспілки інформацію та звіти. Постійно Кучма Г.Є.

/Files/images/img_0054.jpg

Встановлення педагогічного навантаження працівникам ЗДО

Педагогічне навантаження працівника дошкільної освіти – це час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Навчальне навантаження між вихователями та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником нашого закладу за погодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планом, за і відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі(з дотриманням Кодексу законів про працю України) і затверджується відповідним органом управління освітою.

Педагогічне навантаження працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності на ставку становитьна тиждень:

вихователь групи загального типу30 годин
практичний психолог40 годин
музичний керівник24 години
інструктор з фізкультури30 годин
вихователь-методист36 годин

Керівник нашого закладу освіти Коротун О.М. щорічно ознайомлює педагогічних працівників під особистий підпис про попередній розподіл навчального навантаження у кінці навчального року під час проведення комплектації та на початку навчального року під час проведення тарифікації.

Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин).Відповідно до п. 4.2.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2017–2021 роки передбачено зобов’язання при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження.Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

Кiлькiсть переглядiв: 416